بهار طالقان ، زیبا و لطیف .....

... واقعاً جاتون خالی، اگر مردم طبیعت دوست فقط ذره ای از طبیعت سر سبز و هوای پاک و... نغمه بلبل را می‌خواستند ،  اینقدر به کنار دریا و کلاردشت نمی‌رفتند.....

/ 1 نظر / 36 بازدید
رحیم ذوقی

دیده عبرت ببین بر کوهسار طالقان داده ایزد نعمتی اندر دیار طالقان ....................