پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

... یادی از شهدای روستای تکیه ناوه طالقان ...

    عنوان : طهماسب شیخ حسنی تاریخ : 1388/08/11 <>     نام :طهماسب   نام خانوادگى :شیخ‌حسنى   نام پدر :الیاس   تاریخ‌تولد :01/04/1335   ش.ش :3978   محل‌صدورشناسنامه :تهران   تاریخ شهادت :25/11/64   نوع حادثه :حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحمیلى   محل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 71 بازدید