طالقان - نگین البرز - بهشت گمشده

معرفی روستای تکیه ناوه و جاذبه‌های توریستی طالقان

... یادی از شهدای روستای تکیه ناوه طالقان ...

    عنوان : طهماسب شیخ حسنی تاریخ : 1388/08/11 <>     نام :طهماسب   نام خانوادگى :شیخ‌حسنى   نام پدر :الیاس   تاریخ‌تولد :01/04/1335   ش.ش :3978   محل‌صدورشناسنامه :تهران   تاریخ شهادت :25/11/64   نوع حادثه :حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحمیلى   محل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 71 بازدید
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 87
1 پست